Revize

Nabízíme:

  • výchozí revize
  • pravidelné revize
  • mimořádné revize

Revize je soubor úkonů k ověření stavu technického zařízení a posouzení, jestli je nebo není schopné bezpečného provozu. Na každém konci výstavby nového nebo rekonstruovaného elektrického zařízení se před předáním do trvalého provozu provádí výchozí revize.

Dle norem a předpisů se během užívání elektrického zařízení provádějí pravidelné revize. Lhůty pravidelných revizí závisí na druhu elektrického zařízení a prostředí, v kterém se nachází.

V případě opravy nebo jiného zásahu do elektrického zařízení se provádí revize mimořádná.